Out of Mao’s Shadow

Philip P. Pan vystudoval v Beijingu mandarínskou čínštinu a další roky působil jako přední zahraniční korespondent pro americké deníky. Během sedmi strávených let se dostal na bezpočet míst, i tam, kam si ostatní moc netroufali a udělal mnoho rozhovorů s nejrůznějšími lidmi. Na téměř 450 stranách výmluvně sepsal to nejzajímavější a čtenáři tak představuje situaci v největším autoritářském systému na světě.

V prvních pár kapitolách se dozvíme o historii a hlavních událostech, které výustily v současný stav. Skrz příběhy nezávislého dokumentaristy nebo bývalého účastníka revoluce získáme živou představu o vzniku komunistické strany, Maovu vládnutí s nechvalně známými experimenty - tažením proti “pravičákům”, velkým skokem vpřed nebo kulturní revolucí. Odhalíme jak vznikly velké chyby a hříchy režimu i to, v co vyústily nebo jak se k nim pak strana postavila. Kdo hádal, že místo uznání a omluvy přišla cenzura a překrucování historie, vyhrál.

Prostřední část knihy vypráví 3 příběhy. První o hornících. Ti pracují v mnohem otřesnějších podmínkách než jejich kolegové v jiných zemích, např. Rusku nebo Indii. Statistici zjistili, že každých třicet minut někdo umře při výbuchu plynu či zaplavené šachtě. Majitel dolu ale raději zaplatí pozůstalým, než aby investoval do bezpečnějšího provozu. Horníkům tak nezbývá, než riskovat životy. Jinou práci neseženou a pomoci se nikde nedovolají, protože vláda je domluvená s vlastníky dolu.

Podobné provázání politiky a byznysu vypráví druhý příběh o nejbohatší čínské ženě, Chen Lihua, která podniká s nábytkem a realitami. Veliké jmění vydělala na moderní stavbách v lukrativních místech v centrech měst. Nejprve je ale potřeba vystěhovat místní starousedlíky. A i v tomto případě strana stojí po boku Chen.

V třetím příběhu se seznámíme s těžko představitelnými praktikami, korupcí a neurvalým chováním lokálního předsedy strany. Nahlédneme do situace, jak systém v podstatě donutí své členy k amorálnímu a hnusnému chování.

Poslední část knihy je pro mě ta vůbec nejsilnější a nejzajímavější. Ve čtyřech příbězích nahlédneme do života občanů, kteří v rámci možností bojují proti systému a snaží se posunout hranice trochu více ke svobodě a důstojnosti. Lékař, novinář, právník a aktivista, ti všichni riskují svou svobodu, kariéru a osobní život, aby se postavili za to, co považují za správné. Systém vzdoruje, nezřídka je i potrestá, nicméně přes to všechno se některé cíle naplnit podaří.

Autor končí knihu tehdy, kdy končí jeho pobyt, tj. těsně před olympiádou v Beijingu v roce 2008. Jaký bude další vývoj v nejlidnatější zemi a zda se jim podaří vylézt z Maova stínu záleží především na obyvatelích a jejich aktivitě.

Bohužel, zde to vidím poměrně skepticky. Občanská společnost se tu nikdy nepěstovala, strana naopak utahuje šrouby, zvyšuje dohled a obratně využívá i informační technologie. Zdá se, že vrátka ke svobodě se pomalu, ale jistě, uzavírají. Přihlédneme-li k tomu, že Čínu jako super velmoc budou brát příkladem další země, je to docela závažná situace.

  • Philip P. Pan
← NovějšíZpět na výpisStarší →